Kas daro įtaką vertimo kokybei?

Turbūt nė vienas verslininkas ar asmuo, dirbantis su tarptautine rinka susijusį darbą, nedrįstų paneigti vertimų kokybės svarbos verslui. Netinkamai išversta dokumentacija gali ne tik pabloginti bendrovės reputaciją, bet ir turėti rimtų finansinių ar net teisinių pasekmių. Dauguma biurų, teikiančių profesionalias vertimo paslaugas, pabrėžia vertimo proceso planavimo svarbą kaip vieną iš pagrindinių vertimo kokybės užtikrinimo faktorių.

vertimo kokybeDažniausiai vertimo įstaigos mini vertėjo kompetenciją ir vertimą organizuojančio biuro atsakomybę kaip svarbiausius dalykus tekstų transformavimo iš vienos kalbos į kitą kokybei užtikrinti. O kaip vertimo užsakovo ir biuro komunikacijos svarba ar žinių, reikalingų kokybiškam vertimo procesui užtikrinti, trūkumas? Neretai, net ir labai stengdamasis atlikti kuo tinkamesnį vertimą, minėtas biuras nepasiekia geriausio rezultato vien dėl nesusikalbėjimo su klientu: neišsiaiškinęs, ko užsakovas tikisi iš vertėjų, koks vertimo darbų rezultatas jam reikalingas ar tarpusavyje nesuderinę terminologijos bei kitų vertimo niuansų.

Tad vertimo procese ypač svarbus yra planavimas, kurio metu užsakovas įsitraukia (yra įtraukiamas) ir aktyviai dalyvauja vertimo procese. Kuo didesnis vertimo projektas ir trumpesnis jo atlikimo terminas, tuo planavimas ir minėtas komunikavimas su užsakovu bei pastarojo įsitraukimas į procesą tampa aktualesni.

Vos gavus užsakymą versti didelės apimties ar itin sudėtingą tekstą, turėtų būti pradedami štai tokie parengiamieji darbai:

  • suformuojama konkreti vertėjų ir redaktorių komanda,
  • planuojami vertimo proceso etapai, siekiant pateikti kuo kokybiškesnį rezultatą.

Jei to nebus padaryta, vertimų biurui gali kilti keblumų dėl nepasiruošusių ar netinkamų konkrečiam darbui (neturinčių reikiamų specifinių žinių ar patirties tam tikroje srityje) vertėjų, kuriems prireiks daugiau laiko susipažinti su versti reikalingu tekstu ar susiieškoti papildomos informacijos tam tikra tema, taip pat gali išaugti netikslumų rizika – visa tai sąlygoja galutinio vertimo rezultato kokybę.

Turbūt ne vienas profesionalias vertimų paslaugas teikiantis biuras, galėtų pasidalinti patirtimi dėl užsakovų nepasitikėjimo minėtomis įstaigomis bei jų kalbos specialistų komanda. Tokie klientai vertimui palieka mažiau laiko nei minimaliai jo reikia profesionaliam teksto transformavimui iš vienos kalbos į kitą atlikti, sau pasilikdami nemažą laiko rezervą – redagavimui ar apsaugai nuo vėlavimų. Bet taip besielgdami patys užsakovai sąlygoja prastą vertimo kokybę – profesionalūs vertėjai, turėdami per mažai laiko, neretai pervargę, visomis pastangomis stengiasi atlikti darbą sutartu laiku, bet tuomet natūraliai išauga žmogiškųjų klaidų grėsmė.

Kiekvieno profesionalias vertimo paslaugas teikiančio biuro projektų vadovas patvirtintų, jog preliminariai vienas patyręs kalbos specialistas per valandą gali išversti apie 1 puslapį teksto iš jam žinomos srities, tokias pat laiko sąnaudas užima atlikto vertimo redagavimas ir koregavimas. Žinoma, nevalia pamiršti, jog jei didelės apimties vertimo projektas neretai dėl laiko stokos ar kliento spaudimo atlikti kuo skubiau yra padalijamas keliems vertėjams, išversto teksto redagavimas ir koregavimas užims daugiau laiko nei įprasta, stengiantis suvienodinti skirtingų vertimo specialistų kalbą.

Taip pat svarbu yra terminologijos žinojimas ir naudojimas. Bene kiekvienas vertimais besiverčiantis biuras siekia kalbėti „užsakovo kalba“, t. y. vos gavus vertimo užsakymą, dar projekto vertimo parengiamojo etapo metu, kliento prašoma pateikti turimą dokumentaciją, kuri būtų susijusi su būsimu vertimu, sudarytus terminų žodynus arba (jei užsakovas verčiasi pirmą kartą) anksčiau atliktus vertimus, kurių kokybė užsakovų lūkesčius patenkino. Gauta informacija analizuojama, siekiant suvienodinti pateiktame tekste ir vertime esančią terminologiją, taip užtikrinant maksimalų užsakovo lūkesčius pateisinimą. Jei vertimo prireikia nuolatiniam užsakovui, tikrinami anksčiau konkrečiam klientui verstų darbų archyvai, kur atrenkama naudinga, būsimus vertimo darbus palengvinsianti ir paspartinsianti informacija.

Turbūt kiekvienas vertėjas patvirtins, kad vertimui itin svarbi ir originalaus teksto kokybė, kai su projektu dirbančiam vertėjų būriui pateikiama visiškai aiški ir suprantama teksto prasmė (nelikę klaidų, nenuoseklumų, tekstas aiškiai įskaitomas ir t. t.). Tai sutaupys laiko tiek vertėjams, tiek užsakovui bei užkirs kelią daugeliui galimų klaidų ar nesklandumų.

Taigi, vertimas ir jo projekto valdymas yra kompleksinis darbas tiek valdymo, tiek bendradarbiavimo aspektu. Tad kokybiškiausio rezultato sulaukia tie užsakovai, kurie jau turi išsirinkę nuolatinį, patikimą ir laiko bei darbų patikrintą vertimų partnerį. Šiuo atveju net ir skubiai prireikus vertimo, netenka gaišti laiko ir gadinti nervų kokybiškas paslaugas teikiančių vertėjų paieškai, be to, rizika gauti netenkinančios kokybės vertimo projekto rezultatą yra kur kas mažesnė.

Mūsų kokybiškos ir profesionalios Aj projects vertimo paslaugos – jūsų sėkmingo verslo garantas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *